Sony WM-20 cassette player

 

Sony Walkman WM-DDII Red

 

Sony TCM-5000EV

 

Sony Walkman WM-DD Silver

 

Sony Walkman WM-1

 

Sony TCM-1000A